Projekty UE

Projekty UE

20.12.2012

WPROWADZENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII CZYSZCZENIA STALI AUTOMATYCZNA LINIA CZYSZCZĄCA

Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OKRES TRWANIA PROJEKTU: LUTY 2006 - KWIECIEŃ 2007
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego