Projekty UE

Projekty UE

20.12.2012

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

20.12.2012

Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.