Zakład Projektowo – Remontowy RUBOR Sp z.o.o.

42-200 Częstochowa 
ul. Ossolińskiego 1/18

Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 14322
NIP:584-025-08-94

Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł


Dyrekcja, Dział Księgowy

42-271 Częstochowa

ul. Kopalniana 10D 

tel.+48 504 226 902


e-mail: l.cyra@rubor.pl

e-mail: ksiegowosc@rubor.pl

e-mail: konstrukcjestalowe@rubor.pl