Zakład Projektowo-Remontowy Rubor został utworzony na podstawie umowy zawartej 20 października 1988r i wpisany do rejestru handlowego Sadu Rejonowego w Gdansku 30 marca 1989r. Pierwotnie firma zajmowała się wykonawstwem usług w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych na budowach w systemie poligonowycm. Obecnie Rubor zajmuje się wykonawstwem i montażem konstrukcji stalowych, a także pracami antykorozyjnymi oraz nakładaniem powłok ognioodpornych zabezpieczających konstrukcje budynków i budowli przed działaniem ognia. W roku 2006 Z.P.R. „Rubor” Sp. z o.o otrzymała dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wprowadzenie innowacyjnej technologii czyszczenia stali – automatyczna linia czyszcząca oraz na wprowadzenie innowacji w procesie wykonania konstrukcji stalowych – wycinarka plazmowo-gazowa i zwijarka czterorolkowa. W roku 2008 Z.P.R. „Rubor” Sp. z o.o w ramach Europejskiego Funduszu „Innowacyjna Gospodarka” pozyskał środki na budowę nowej Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy. Tym sposobem stał się jednym w najnowocześniejszych zakładów w Polsce, produkującym wysoko zaawansowane technologicznie konstrukcje stalowe.

W roku 2006 Z.P.R. „Rubor” Sp. z o.o otrzymała dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wprowadzenie innowacyjnej technologii czyszczenia stali – automatyczna linia czyszcząca oraz na wprowadzenie innowacji w procesie wykonania konstrukcji stalowych – wycinarka plazmowo-gazowa i zwijarka czterorolkowa. W roku 2008 Z.P.R. „Rubor” Sp. z o.o w ramach Europejskiego Funduszu „Innowacyjna Gospodarka” pozyskał środki na budowę nowej Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy. Tym sposobem stał się jednym w najnowocześniejszych zakładów w Polsce, produkującym wysoko zaawansowane technologicznie konstrukcje stalowe.

W swoich działaniach na rynku, jak również w stosunkach z różnymi zewnętrznymi grupami przedsiębiorstwo dobrowolnie respektuje interesy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych, w tym kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Prowadzona działalność gospodarcza jest kształtowana przez podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwania rozwiązań korzystnych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak również dla otoczenia czyli pracowników oraz wszystkich interesariuszy i społeczności, w obrębie których działa przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Projektowo-Remontowego Rubor Sp. z o.o.