WPROWADZANIE ROBOTYKI DO PROCESU WYTWARZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.11.2008 – 30.05.2010
Projkt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Wprowadzenie robotyki do procesu wykonywania konstrukcji stalowych”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 30.12.2008
Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-10-035/08-00
Instytucja Wdrażająca / Instutucja Pośrednicząca II stopnia –
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Regionalna Instytucja Finansująca –
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Powyższa inwestycja przez zmianę dotyczącą całościowego procesu technologicznego prowadzi do zasadniczo zmienionej z punktu widzenia rynku docelowego (jakim jest rynek krajowy) usługi wykonywania konstrukcji stalowych.

Bardzo wysokie zaawansowanie wdrażanej technologii pozwoli naszej firmie zaoferować usługę wykonywania konstrukcji stalowych o parametrach nie mających odpowiedników na rynku. Realizacja projektu umożliwi firmie znaczące zwiększenie szybkości realizacji zleceń i ich terminowości przy jednoczesnym zwiększeniu jakości utożsamianej z precyzją i powtarzalnością. Parametry te, co wynika ze specyfiki rynku konstrukcji stalowych i budownictwa w ogóle, mogą być utożsamiane z oczekiwaniami klientów.

W obecnej chwili można obserwować coraz silniejszą presję ukierunkowaną na skrócenie okresu realizacji zamówień. W tym zakresie następuje zbliżenie charakterystyk rynku zachodniego i polskiego – na którym coraz mniejszą uwagę przykłada się do ceny. Presja ta czasem negatywnie może wpływać na terminowość realizacji zleceń, ponieważ firmy dążąc do posiadania kontraktu rezygnują z czasowego marginesu bezpieczeństwa. Zjawisko to negatywnie odbija się zarówno na inwestorach, jak i wykonawcach. Realizacja inwestycji jest więc wyprzedzeniem oczekiwań rynku, które z dużym natężeniem wkrótce się pojawią.

Zaoferowanie nowej usługi wymusza na nas realizację nowej inwestycji, której kształt jest pochodną zastosowania najbardziej zaawansowanych z dostępnych technologii. W ramach projektu zakupimy w najwyższym stopniu zautomatyzowane – często bezobsługowe – sterowane elektroniczne przy wykorzystaniu systemów wizyjnych lub laserowych czujników urządzenia do obróbki blach, profili, spawania oraz urządzenia pomocnicze np. suwnice. Realizacja inwestycji znajdzie odzwierciedlenie na poziomie wskaźników produktu i rezultatu; w szczególności jako wprowadzenie nowej usługi.

Polecane strony www:
Program Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnegon

Komisja Europejska

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *